• 2000 members
  • 2003 members
  • 2004 members
  • 2007 members
  • 2008 members
  • 2009 members
  • 2012 members
  • 2013 members
  • 2014 members
  • 2015 members

Postdoctoral Fellows

Yi-Nan Lee
Yi-Nan Lee
yinan@imb.sinica.edu.tw
Post-Doctoral scientist
Wei-Kang Yang
Wei-Kang Yang
weikan@gate.sinica.edu.tw
Post-Doctoral scientist
Chien-Hsiang Wang
Chien-Hsiang Wang
zerg.wang@msa.hinet.net
Post-Doctoral scientist
Yi-Chun Huang
Yi-Chun Huang
coccus31@gmail.com
Post-Doctoral scientist
Yun-Ling Hsiao
Yun-Ling Hsiao
yunlingh@gmail.com
Post-Doctoral scientist
Ying Hsuan Wang
Ying-Hsuan Wang
shang0320@yahoo.com.tw
Post-Doctoral scientist
Hsin-Ho Sung
Hsin-Ho Sung
hsinhosung@gmail.com
Post-Doctoral scientist
Yi-Wei Tsai
Yi-Wei Tsai
ywtsai518@gate.sinica.edu.tw
Post-Doctoral scientist

Master & Ph.D Student

Manyu Wang
Manyu Wang
livelongjune@yahoo.com.tw
Ph. D student
Vanitha Nithianandam
Vanitha Nithianandam
vanithanithianandam@gmail.com
Ph. D student
Pei-Yi Chen
Pei-Yi Chen
peiyi@imb.sinica.edu.tw
Ph. D student
Hsun Li
Hsun Li
hsun@imb.sinica.edu.tw
Ph. D student
Jun-Yan Ye
Jun-Yan Ye
b97b01069@ntu.edu.tw
Ph. D student
Ying-Chieh Wu
Ying-Chieh Wu
ywtsai518@gate.sinica.edu.tw
Master student

Research Assistants

Kow-Wei Huang
Kow-Wei Huang
Kow-Wei@imb.sinica.edu.tw
Research assistant
Yi-Ru
Yi-Ru Chueh
lisa9545@gate.sinica.edu.tw
Research assistant
Ying-Ju Cheng
Ying-Ju Cheng
Ying-Ju@imb.sinica.edu.tw
Research assistant

Previous Members and Affiliate Partners

Ya-Jen Cheng
Ya-Jen Cheng
yajen@gate.sinica.edu.tw
NPAS assistant Research specialist
Vira
Vira Yang
@gate.sinica.edu.tw
NPAS assistant

Haiwei Pi
1997-2002 as Ph.D. student @Chien's Lab
haiwei@mail.cgu.edu.tw
Associate Professor, Department of Life Science, Chang-Gang University
Min-Lang
1997-2002 as Ph.D. student @Chien's Lab
biomlh@ccu.edu.tw
Associate Professor, Department of Life Science, National Chung-Cheng University
June-Tai Wu
2002-2007 as Ph.D. student @Chien's Lab
junetai@ntuh.gov.tw  
Associate Professor, Institute of Molecular Medicine, National Taiwan University
Margaret S. Ho
2004-2010 as Postdoc @Chien's Lab
margaret_ho@tongji.edu.cn
Professor, Department of Anatomy and Neurobiology, Tongji University, Shanghai, China
Ya-Huei Chou
1998-2004 as Ph.D. student @Chien's Lab
yhchou@gate.sinica.edu.tw
Assistant Research Fellow, ICOB, Academia Sinica
Chin-Hsien Lin
2007-2011 as Ph.D. student @Chien's Lab
q93421022@ntu.edu.tw
Chan-Yen Ou
1998-2007 as Master & Ph.D. student @Chien's Lab
chanyen@ntu.edu.tw
Assistant Professor, Institute of Biochemistry and Molecular Biology, National Taiwan University
Pei-I Tsai
2003-2012 as Master & Ph.D. student @Chien's Lab
peiitsai@stanford.edu
Postdoctoral fellow, Department of Biology, Stanford University
Hsiu-Chen Lin
Hsiu-Chen Lin
2005-2010 as Ph.D. student @Chien's Lab
hsiuchenlin0418@gmail.com
Medical Science Associate,  Sanofi Taiwan Co., Ltd
Yu-Huei Pen
Yu-Huei Peng
2004-2010 as Ph.D. student @Chien's Lab
yuhuei97@gmail.com
Yi-Fan Lin
Yi-Fan Lin
2000-2002 as Master student @Chien's Lab
liny1@mskcc.org
Shu-dan Yeh
1999-2001 as Research assistant@Chien's Lab
shudanyeh@cc.ncu.edu.tw
Wei-Hsiang Lin
Wei-Hsiang Lin
2007-2008 as Research assistant @Chien's Lab
whl243@nyu.edu
Postdoctoral fellow,  Yale University
New Haven, CT USA
Hsiu-Hua Kao
Hsiu-Hua Kao
2008-2013 as Research assistant @Chien's Lab
z10210046@email.ncku.edu.tw
Tzu-Ting Lai
Tzu-Ting Lai
2007-2008 as Research assistant, 2008-2010 as Ph.D. student @Chien's Lab